Πρωτόκολλο εξετάσεων

Το προτεινόμενο πρωτόκολλο εξετάσεων σε συνεννόηση με τον ιατρό σας και με βάσει τα ευρήματα περιλαμβάνει:
  • Εξέταση αμφιβληστροειδή
  • Μαγνητική της άνω και κάτω κοιλίας με και χωρίς σκιαγραφικό, ( νεφρών, επινεφριδίων και παγκρέατος)
  • Κατεχολαμίνες αίματος, ή συλλογή ούρων 24ωρου
  • Μαγνητική με σκιαγραφικό σε εγκέφαλο και σπονδυλική στήλη
  • Ακουόγραμμα