Συνεντεύξεις



Συνέντευξη της Αθηνάς Αλεξανδρίδου στο RADIO YGEIA 20-06-2017


Συνέντευξη της Αθηνάς Αλεξανδρίδου στο RADIO YGEIA 18-05-2017 

Συνέντευξη της Αθηνάς Αλεξανδρίδου στο RADIO AMAGI 26-02-2017 


Συνέντευξη στο RADIO ΥΓΕΙΑ 12-07-2016 στην κυρία Σοφία Νέτα